Mayıs 30, 2011

"Mutluluk"la Barış Antlaşması


Hep yok saydığım, değerini azımsadığım mutluluk. Acı ile tezat zannettiğim. Boş kafalara yakıştırıp kendimden uzak bellediğim. bu yanıldığımı anladığım gün, bir anlaşma imzalamaya meylettim. Oturtuk şartları düzenledik.

1. Sâkin olunması esastır. Her iki taraf da aceleci olmayacaktır. Ne mutlu olmak isteyen beklerken; ne de mutluluk gelirken.

2. Korku ile bağları sıkı tutmak mühimdir. Mutluluk, kaybedileceği korkusunu sembolize eden siyah bir şemsiye taşır, görünce korkulmamalıdır.

3. Detaylar sevilmelidir, kafaya ziyadece takılmalıdır.

4. İnsanlar detaylara kıyasla çok az önem arz eder. İnsanlar kafaya takılmamalıdır. İnsanların kafaya takılmayacakları zamanlarda, "zaman" başta olmak üzre bilumum soyut kavramlara ilişkin olarak 3. kural geçerlidir.

5. Mutluluk ara sıra serbest bırakılmalıdır.

6. Mutluluk asla bencilce tüketilmemeli, en fazla yarısı yendikten sonra diğer yarısı birilerine muhakkak surette ikram edilmelidir.

7. Gerçek üzerine etraflıca düşünülmelidir. Hayale hak ettiğinden fazla kıymet atfedilmemelidir.

8. Mutluluğun ziyarete geleceği hususunda ümitsizliğe kapılınmamalıdır.

Mutluluk: =)
Arda Sedefçigil: ardaS

1 yorum: